Từ vựng tiếng Hàn Quốc

Từ vựng tiếng Hàn chỉ các bộ phận trên mặt

Gương mặt luôn là điểm đầu tiên người ta chú ý khi gặp một người lạ, và dĩ nhiên mỗi một bộ phận trên gương mặt mỗi người đểu đem lại những điểm khác biệt riêng. Do vậy việc khám phá các bộ phận trên gương mặt bằng tiếng Hàn sẽ là công việc thú vị bạn có thể làm được trong bài học này.

Từ vựng tiếng Hàn chỉ bộ phận trên mặt Từ vựng tiếng Hàn chỉ bộ phận trên mặt
 1. 머리 (고개): đầu
 2. 머리카락 (머리털, 두발, 머릿결, 전모): tóc
 3. 얼굴 (안면, 용안): mặt, gương mặt
 4. 이마 (이맛전): trán
 5. 눈썹 (미모, 미총): lông mày
 6. 속눈썹 (첩모): lông mi
 7. 눈 (목자): mắt
 8. 눈알 (안구): nhãn cầu
 9. 각막 (안막): giác mạc
 10. 눈동자 (동자): đồng tử, con ngươi
 11. 수정체: thủy tinh thể
 12. 눈가 (눈가장, 눈언저리, 안변): vành mắt
 13. 눈꺼풀 (눈까풀): mí mắt
 14. 쌍꺼풀: hai mí, mắt hai mí
 15. 코: mũi
 16. 콧대: sống mũi
 17. 콧구멍 (비문): lỗ mũi
 18. 콧방울 (콧볼): cánh mũi
 19. 콧물 (비수, 비액): nước mũi
 20. 콧털: lông mũi
 21. 뺨: gò má
 22. 뺨뼈 (광대뼈): xương gò má
 23. 입: miệng
 24. 입술: môi
 25. 윗입술: môi trên
 26. 아랫입술: môi dưới
 27. 콧수염: ria
 28. 턱수염: râu
 29. 이 (이빨): răng
 30. 이촉 (이뿌리): chân răng
 31. 앞니: răng cửa
 32. 송곳니: răng nanh
 33. 어금니: răng hàm
 34. 사랑니: răng khôn
 35. 잇몸: lợi
 36. 혀: lưỡi
 37. 침: nước bọt, nước miếng
 38. 턱: cằm
 39. 귀: tai
 40. 귓바퀴: vành tai
 41. 귓구멍: lỗ tai
 42. 귓불 (귓밥): dái tai
 43. 결후: yết hầu
 44. 목 (목구멍): cổ, họng
 45. 어깨: vai

Với những từ vựng tiếng Hàn chỉ bộ phận trên mặt vừa rồi, bạn sẽ tự tin hơn với việc miêu tả hoặc ghi nhớ một ai đó bằng tư duy tiếng Hàn của mình. Làm được việc này bạn không chỉ thấy việc học tiếng Hàn hứng thú hơn rất nhiều mà còn tăng thêm vốn từ vựng tiếng Hàn một cách nhanh chóng.

Theo: Minh Nguyệt

Đăng bình luận