This movie requires Flash Player 9

Hỗ trợ sinh viên

Cơ hội làm thêm khi du học Hàn Quốc

Cơ hội làm thêm khi du học Hàn Quốc

Theo số liệu thống kê của tổng cục thống kê Hàn Quốc thì năm 2004 ở Hàn Quốc có 458 du học sinh (DHS) Việt Nam (chiếm 2,7%). Các DHS này đã sang đây bằng nhiều con đường khác nhau và học ở nhiều chuyên ngành khác nhau. Ngoại trừ những SV được cấp học [...]