Tư Vấn Du Học Hàn Quốc

Thủ tục gia hạn thời gian học tập tại Hàn Quốc

Lưu học sinh du học Hàn Quốc cần gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu cần làm đầy đủ các thủ tục gia hạn thời gian học tập ghi dưới đây và mang nộp trực tiếp cho bộ phận quản lý lưu học sinh của Đại sứ quán Việt Nam vào các sáng thứ Ba và thứ Năm hàng tuần tại khu vực văn phòng của Đại sứ quán.

Thủ tục gia hạn thời gian du học Hàn Quốc

Thủ tục gia hạn thời gian du học Hàn Quốc

Thủ tục gia hạn thời gian du học Hàn Quốc bao gồm:

1. Đơn đề nghị gia hạn thời gian học tập/ nghiên cứu

2. Bản photo quyết định cử đi học, nghiên cứu tại Hàn Quốc của cơ quan tại Việt Nam

3. Bản photo quyết định gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu tại Hàn Quốc (nếu có)

4. Báo cáo tình hình và kết quả công tác, học tập trong thời gian ở nước ngoài (mẫu báo cáo ở dưới)

5. Photo giấy chứng nhận của trường/ viện đang theo học/ nghiên cứu

6. Bảng điểm học tập

7. Thư giới thiệu/nhận xét của giáo sư, trưởng khoa hay hiệu trưởng của trường/ viện đang theo học/ nghiên cứu

8. Photo 2 mặt thẻ cư trú

9. Photo 2 mặt thẻ sinh viên

10. Photo hộ chiếu (photo tất cả các trang, trừ các trang trắng)

11. Ảnh chân dung 3×4 hoặc 4×6

Chú ý: cần mang theo bản gốc để đối chiếu

* Lưu ý: Để làm các thủ tục trên, sinh viên cần có thêm bản nhận xét của Chi hội trưởng hoặc người đại diện chi hội mình đang sinh hoạt!

Chú ý: cần mang theo bản gốc để đối chiếu

Đăng bình luận