Sửa đổi luật bảo hiểm y tế bắt buộc tại Hàn Quốc: Du học sinh Việt Nam chưa phải tham gia cho tới 2/2021
Bản tin New Ocean Tư Vấn Du Học Hàn Quốc

Sửa đổi luật bảo hiểm y tế bắt buộc tại Hàn Quốc: Du học sinh Việt Nam chưa phải tham gia cho tới 2/2021

Theo thông tin từ Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc trước đó. Từ 16/7/2019, người nước ngoài ở Hàn Quốc trên 6 tháng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Nếu cố tình không tham gia sẽ không gia hạn được VISA. Nhưng tin vui là du học sinh được loại khỏi danh sách bắt buộc cho tới cuối tháng 2/2021.

>>> Quy định mới về bảo hiểm y tế bặt buộc tại Hàn Quốc 2019

Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc chưa phải tham gia bảo hiểm y tế bắt buôc cho tới 2/2021
Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc chưa phải tham gia bảo hiểm y tế bắt buôc cho tới 2/2021

Tin vui cho du học sinh Việt Nam từ Bộ y tế và Phúc lợi Hàn Quốc

Bộ Y tế và Phúc lợi sẽ thu thập ý kiến phản hồi của toàn dân. Cá nhân, tổ chức có ý kiến phải gửi đến phòng chính sách bảo hiểm của Bộ trước ngày 5/7. Sau ngày này, nếu không có phản ánh thì luật sẽ chính thức được thực thi.

Theo bản sửa đổi, du học sinh sẽ được loại khỏi danh sách tới cuối tháng 2/2021. Đối tượng này sẽ bắt đầu bị bắt buộc đóng vào tháng 3 năm 2021.

Hiện tại, có khoảng 140.000 du học sinh đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Trong số này, có khoảng 26.000 du học sinh đã được tham gia bảo hiểm y tế thông qua các trường học.

Bộ Y tế và Phúc lợi giải thích về quyết đinh: Bộ Giáo dục phản ánh cần phải được xem xét lại tình hình đặc biệt của du học sinh do các em du học sinh đã tham gia bảo hiểm y tế thông qua các trường học. Do đó luật được sửa đổi du học sinh không phải bị bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế và được lùi lại đến tháng 3 năm 2021.

Đây quả là một tin rất vui với các bạn du học sinh người Việt Nam tại Hàn Quốc.