Ngữ pháp tiếng Hàn Quốc

Nhập môn tiếng Hàn: nguyên âm – phụ âm

Bắt đầu học tiếng Hàn, bạn chẳng thể bỏ qua bài học này, bài học nhập môn về nguyên âm – phụ âm tiếng Hàn. Sẽ không quá khó để nhớ đâu. Học rồi bạn sẽ thấy bảng chữ cái tiếng Hàn cũng có quy tắc nhất định của nó và khi đã nắm bắt được rồi bạn sẽ chinh phục được mọi từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn.

Nguyên âm tiếng Hàn cơ bản

Nguyên âm

Tên nguyên âm

(phiên âm quốc tế)

Cách đọc

Ghi chú

아 /a, ah/

A

Hơi giống âm “a” trong tiếng Việt nhưng hạ thấp giọng

어 /eo/

Nằm khoảng giữa âm “o” và “ơ” trong tiếng Việt

오 /o/

Nằm khoảng giữa âm “ô” và “u” trong tiếng Việt

우 /u, oo/

Uu

Gần giống âm “u” trong tiếng Việt nhưng phát âm ngân dài

으 /eu/

Ư

Tương ứng với âm “ư” trong tiếng Việt

이 /ee/

Ii

Tương ứng với âm “i” trong tiếng Việt

야 /ya/

Ya

 

여 /yeo/

Yo

Gần với âm jo /do/ trong

Phụ âm tiếng Hàn cơ bản

Phụ âm

Tên chữ cái

Âm tương ứng

Ghi chú

이응 /i-eung/

 

Phụ âm câm-> không đọc khi đứng đầu âm tiết

기역 /ghi- yeok/

G

nằm khoảng giữa âm tiết k và g

니은 /ni-eun/

N

Tương ứng âm ‘N” trong tiếng Việt

디귿 /di-geut/

Đ

nằm khoảng giữa âm tiết t và đ

리을 /li-eul/

L, R

Có lúc đọc thành r hay l

미음 /mi-eum/

M

 

비읍 /bi-eup/

B

 

시옷 /si-ot/

S

 

지읒 /ji-eut/

J

Gần với âm “ch” tiếng Việt

히읗 /hi-eut/

H

 

Bảng ghép âm tiếng Hàn cơ bản

Bảng ghép âm tiếng Hàn

Theo: Minh Nguyệt

Đăng bình luận