Ngữ pháp tiếng Hàn Quốc

Ngữ pháp tiếng Hàn: Câu trực tiếp, gián tiếp

Nối tiếp các bài viết trước về ngữ pháp tiếng Hàn, hôm nay tư vấn du học New ocean sẽ hướng dẫn các bạn 1 cấu trúc quan trọng là câu trực tiếp, gián tiếp. Ngữ pháp này không chỉ ứng dụng trong giao tiếng tiếng Hàn thông thường mà còn là ngữ pháp cần lưu ý trong bài thi Topik cấp độ trung cấp và cao cấp.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ngữ pháp tiếng Hàn: câu trực tiếp, gián tiếp phức tạp như thế nào nhé!

Ngữ pháp tiếng Hàn: Câu trực tiếp, gián tiếp
Ngữ pháp tiếng Hàn: Câu trực tiếp, gián tiếp

I. Lối dẫn trực tiếp

Là câu dùng để nhắc lại chính xác nguyên văn lời nói của người khác và lời người nói ấy được được đặt trong dấu ngoặc kép “…”
Công thức :
“…. “라고 하다/ 라고 말하다.
Ví dụ :
아버지는 “정소해” 라고 말해요.
Bố nói rằng ” Hãy dọn dẹp nhà đi”.
선생님은 나한테 “잘해요.” 라고 말했어요.
Cô giáo đã nói với tôi rằng :” Làm tốt lắm”.

II. Lối dẫn gián tiếp.

– Là câu dùng để nhắc lại chính xác lời của người khác nhưng phải biến đổi về động từ hay tính từ và không có trích dẫn trong ngoặc kép “…”
Công thức:

1. Câu trần thuật

a/ Thì hiện tại:

Tính từ + 다고 (말)하다.
Động từ + ㄴ/는다고 (말)하다.
Ví dụ :
학생들이 시험이 어렵다고 해요
Học sinh bảo rằng thi khó.
부모님이 하노이에서 산다고 해요.
Bạn bảo rằng bố mẹ sống ở Hà Nội.

b/ Thì quá khứ:

Tính từ /Động từ + 었/았/였 + 다고 하다
Anh는 한국에 갔다고 했어요
Anh nói cô ấy đã đi Hàn Quốc.

c/ Thì tương lai:

Tính từ /Động từ + 겠다고 하다

d/ Danh từ

Danh từ + (이)라고 하다
Ví dụ :
그의 남편은 의사이라고 한다.
Cô ấy bảo chồng là bác sĩ

2. Câu nghi vấn

a/ Thì hiện tại:

Động từ/ Tính từ + 냐고 하다/묻다
(hoặc Động từ + (느)냐고 하다/묻다)
Ví dụ :
그는 내 이름 무엇이냐고 물었다.
Bạn ấy hỏi tôi tên là gì.

b/ Thì quá khứ:

Động từ/Tính từ + 았/었냐고 하다/묻다
(hoặc Động từ + 았/었(느)냐고 하다/묻다)

c/ Thì tương lai:

Động từ/Tính từ + (으)ㄹ 거냐고 하다/묻다

3. Câu cầu khiến

Động từ + 자고 하다
Ví dụ :
선생님은 저한테 안자고 합니다.
Cô giáo bảo tôi ngồi.

4. Câu đề nghị

Động từ + (으)라고 하다
Ví dụ :
엄마는 저한테 열심히 하라고 합니다.
Mẹ bảo tôi học hành chăm chỉ.

Trên đây là toàn bộ ngữ pháp tiếng Hàn về câu trực tiếp, gián tiếp. Chúc các bạn học tập tốt và chinh phục mục tiêu trong kì thi Topik của mình.