Học bổng du học Hàn Quốc

Học bổng du học của chính phủ Hàn Quốc là gì?

Chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc nhằm tạo cơ hội cho du học sinh quốc tế học tập tại các cơ sở giáo dục đại học của Hàn Quốc, qua đó thúc đẩy trao đổi giáo dục quốc tế và tình hữu nghị giữa các quốc gia. 

New ocean hi vọng rằng với thông tin bên dưới sẽ giúp các bạn hiểu rõ được về chương trình này và sẽ dành được suất học bổng, thực hiện ước mơ du học Hàn Quốc của mình!

Học bổng du học của chính phủ Hàn Quốc
Học bổng du học của chính phủ Hàn Quốc

Các bậc học cho chương trình học bổng du học của chính phủ Hàn Quốc

1) Bậc đại học
Các ngành học theo chương trình 4 năm ở các trường đại học
※ Không bao gồm các ngành học kéo dài trên 4 năm như y, kiến trúc
2) Bậc sau đại học
Các chương trình học thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường đại học
※ Trong trường hợp nhập học ở các trường cao học chuyên môn có học phí vượt quá 10.000.000 won một năm, sinh viên phải nhận được học bổng hỗ trợ từ trường.
3) Nghiên cứu
Giáo sư trao đổi và sau tiến sĩ thực hiện đề tài nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu ở Hàn Quốc (bao gồm các trường đại học)

Chỉ tiêu chương trình học bổng du học của chính phủ Hàn Quốc

Đại học 120 người, sau đại học 580 người (Thay đổi tuỳ theo ngân sách)

Qui trình tuyển chọn cho chương trình học bổng du học của chính phủ Hàn Quốc

 

Nội dung Đại học Sau đại học
Thông báo và nộp hồ sơ Tháng 9 năm trước Tháng 2 hằng năm
Kết quả vòng 1 ( Đại sứ quán, trường đại học ) Tháng 10 ~ 11 năm trước Tháng 3 hàng năm
Kết quả vòng 2 (NIIED) Tháng 11 hàng năm Tháng 4 hàng năm
Kết quả vòng 3 (Trường đại học)

Dành cho ứng viên nộp qua Đại sứ quán

Tháng 12 hàng năm Tháng 5 hàng năm
Kết quả cuối cùng Tháng 1 hàng năm Tháng 6 hàng năm
Sinh viên nhận học bổng nhập cảnh Tháng 2 hàng năm Cuối tháng 8 hàng năm

 

Các hạng mục cấp học bổng du học của chính phủ Hàn Quốc

Vé máy bay Hỗ trợ tái định cư Sinh hoạt phí Bảo hiểm y tế Chi phí học tiếng Học phí Năng lực tiếng Hàn xuất sắc Phí nghiên cứu In luận đề Hỗ trợ về nước
Số tiền cấp Theo chi phí thực 200.000 won ( 1 lần ) 800.000 ~ 900.000 won/ tháng 20.000 won/ tháng 800.000 won/ quý Tối đa 5.000.000 won/ kỳ 100.000 won/ tháng 210.000 – 240.000 won/ học kỳ 500.000 ~ 800.000 won 100.000 won (1 lần)

 

Điều kiện chương trình học bổng du học của chính phủ Hàn Quốc

1)Đại học

Dưới 25 tuổi tính đến ngày mùng 1 tháng 3 năm ứng tuyển
(Dự kiến) Tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tính đến ngày mùng 1 tháng 3 năm ứng tuyển

2)Sau đại học

Dưới 25 tuổi tính đến ngày mùng 1 tháng 9 năm ứng tuyển
Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ tính đến ngày mùng 1 tháng 9 năm ứng tuyển

3)Chung

• Cả ứng viên và bố mẹ ứng viên đều phải là người nước ngoài. ※ Ứng viên có 2 quốc tịch trong đó có quốc tịch Hàn Quốc không được coi là người nước ngoài.
• Có đủ sức khoẻ để theo học ở Hàn Quốc dài hạn
• Người đang theo học hoặc đã tốt nghiệp đại học, sau đại học ở Hàn Quốc không được nộp hồ sơ.
※Tuy nhiên, sinh viên đã nhận học bổng chính phủ Hàn Quốc trước đó và tiếp tục được Đại sứ quán đề cử có thể tái nộp hồ sơ (1 lần duy nhất).
• Điểm trung bình chung tích luỹ (G.P.A) ở cấp học cuối cùng trên 80%

Cách thức nộp hồ sơ

• Đại học và sau đại học : Nộp hồ sơ qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại nước sở tại hoặc qua các trường đại học tại Hàn Quốc
• Nghiên cứu : Nộp hồ sơ qua một trong các trường đại học ở Hàn Quốc
Thông tin tham khảo
• Thông tin chi tiết về hồ sơ và các vấn đề liên quan được đăng tải hàng năm qua mục (Scholarships – GKS Notice)
• Liên hệ : kgspniied@korea.kr