Tư Vấn Du Học Hàn Quốc

Danh sách các trường Đại học Hàn Quốc được tuyển sinh năm 2015 – 2016

Theo thông báo mới nhất của Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại Việt Nam, căn cứ vào kết quả đánh giá tỷ lệ sinh viên quốc tế (bao gồm cả Sinh viên Việt Nam) sống bất hợp pháp tại các trường trong năm 2014, kể từ ngày 14/08/2015, Hàn Quốc sẽ kiểm soát chặt hơn tình trạng sinh viên quốc tế du học Hàn Quốc. Theo đó, Đại Sứ Quán Hàn Quốc tiến hành niêm yết các trường được tiếp tục tuyển du học sinh quốc tế sang học tại Hàn Quốc như sau:

Du học Hàn Quốc
Du học sinh tại Hàn Quốc

1. Danh sách các Trường Đại học Hàn Quốc xác nhận

Danh sách này gồm 80 trường (từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 2 năm 2023).

Trong đó các trường Đại học chương trình học 4 năm là 69 trường và được chia làm 2 loại: trường Đại học lâu đời và mới thành lập. Cụ thể:

– Có 41 trường Đại học được thành lập từ lâu bao gồm:

 • Đại học Kyung Sang
 • Đại học Cheon Nam
 • Đại học Cheon Buk
 • Đại học Chung Buk
 • Đại học Seoul Si Lip
 • Đại học Kon Kuk
 • Đại học Ko Lia
 • Đại học Dea Choen
 • Đại học Sang Myung
 • Đại học So Gang
 • Đại học Suk Myung woman
 • Đại học A jou
 • Đại học Yonsei
 • Đại học I Woa woman
 • Đại học In Ha
 • Đại học Chung Ang
 • Đại học Han Yang
 • Đại học Quốc tế Han Kuk
 • Đại học U Song
 • Đại học Kong Chu
 • Đại học Bu San
 • Đại học Je Ju
 • Đại học Khoa học kỹ thuật Seoul
 • Đại học Ka Tho Lik
 • Đại học Kon Yang
 • Đại học Kyung Song
 • Đại học Kyung Hi
 • Đại học Dong Kuk
 • Đại học Dong A
 • Đại học Myung Ji
 • Đại học Bu San
 • Đại học Sang Myung
 • Đại học Seoul woman
 • Đại học Son Mun
 • Đại học Đào Tạo Kỹ Thuật Han Kuk
 • Đại học Ngoại ngữ Han Kuk
 • Đại học Kỹ thuật công nghiệp Han Kuk
 • Đại học Seoul Học Viện khoa học kỹ thuật Han Kuk.

­ Có 28 trường ĐH mới được thành lập gồm:

 • Đại học Ka Cheon
 • Đại học Kyung Buk
 • Đại học Dea Jn
 • Đại học Dong Y
 • Đại học Bu Kyung
 • Đại học Se Myung
 • Đại học Sung Sil
 • Đại học Silla
 • Đại học In Je
 • Đại học Choen Ju
 • Đại học Chaeng Won
 • Đại học Chung Nam
 • Đại học Han Nam
 • Đại học Ha Lim
 • Đại học Han Seonng
 • Đại học Ho So
 • Đại học Mok Won
 • Đại học Han Kuk Hea Yang
 • Đại học Kang Lung Won Ju
 • Đại học Kuk Min
 • Đại học Kim Cheon
 • Đại học Tan Kuk
 • Đại học Dong So
 • Đại học Soeng Kun Koa
 • Đại học Soeng Sin Woman
 • Đại học Sun Choen
 • Đại học Han Dong

Bên cạnh đó, còn có 11 trường Cao đẳng đã được công nhận thành trường Đại học. 11 trường cao đẳng này cũng được chia làm 2 loại:

– 5 trường đã được công nhận từ lâu

– 6 trường Đại học mới được công nhận

 • Đại học Kyung Buk
 • Đại học Gu Mi
 • Đại học Bu Cheon
 • Đại học Soen Leen
 • Đại học Công nghệ Seoul
 • Đại học Han Kuk Yong Sang

2. Hạn chế visa du học

Trong kỳ tuyển sinh tới có 4 trường tuyển sinh học kỳ 2 và kỳ mùa đông năm 2015, học kỳ 1 và học kỳ mùa hè năm 2023 bao gồm:

 • Đại học Han Se
 • Đại học Khoa học Kỹ thuật Kyung Nam
 • Đại học Khoa Học Cheon Buk
 • Đại học Khoa Học Dea Gu

3. Mệnh lệnh điều chỉnh học trong 4 năm

Mệnh lệnh điều chỉnh học trong 4 năm gồm 5 trường:

 • Đại học An Dong
 • Đại học Yong Nam I Kong
 • Đại học Khoa học Kỹ thuật Kyung Gi
 • Đại học Dea Lim
 • Đại học Won Goang

4. Các trường Đại học Tư vấn

Có 19 trường đại học tư vấn được tuyển sinh từ 8/2015 gồm:

 • Đại học Kang Nam
 • Đại học Goang Ju woman
 • Đại học Cho Son
 • Đại học Goang Sin
 • Đại học Sam Yuk
 • Đại học Dong Tok woman
 • Đại học Mỹ thuật tổng hợp Han Kuk
 • Đại học Khoa Học Kim Cheon
 • Đại học Yong song
 • Đại học Kyung In Woman
 • Đại học Kim Po
 • Đại học In Tok
 • Đại học Cheon Ju Pi Cheon
 • Đại học Ko ku Lia
 • Đại học Văn Hoá Ke Myung
 • Đại học Khoa học Kỹ thuật Tong Won
 • Đại học Cho Son I Kong
 • Đại học Tong BuSan

5. Các trường Đại học Hàn Quốc dừng tuyển sinh

Từ năm 2013, có 10 trường Đại học Hàn Quốc bị yêu cầu buộc dừng tuyển du học sinh quốc tế bao gồm:

 • Đại học Dong A In Je
 • Đại học Mỹ thuật Bu San
 • Đại học Sang Ji Yong So
 • Đại học Se Kyung
 • Đại học Sung Koc
 • Đại học Song Won
 • Đại học Song Ho
 • Đại học Ngoại ngữ Yong Nam
 • Đại học Han Lia
 • Đại học Han Chung

Liên hệ tư vấn để có cơ hội nhận các suất học bổng du học giá trị !

Đăng ký du học