Ngữ pháp tiếng Hàn Quốc

Cấu trúc âm tiết trong ngữ pháp tiếng Hàn

Bạn vẫn nhìn thấy những chữ cái tiếng Hàn được viết với những nét gạch và vòng trong chỉ đặt vị trí khác nhau là ra một chữ cái mới. Vậy đâu là ngữ pháp tiếng Hàn đúng cho cấu trúc âm tiết tiếng Hàn?

Cấu trúc âm tiết trong tiếng Hàn

Khái quát chung về cấu trúc âm tiết tiếng Hàn

Cấu trúc âm tiết tiếng Hàn về cơ bản là sự sắp xếp vị trí của các nguyên âm và phụ âm ở bài trước chúng ta đã học. Tuy nhiên sẽ có những quy tắc ngữ pháp nhất định cho những vị trí này. Cụ thể như: các nguyên âm có thể được xếp ngang hàng, hoặc ở dưới phụ âm đầu còn các phụ âm cuối (đuôi chữ – 받침) thì luôn xếp ở dưới cùng.

Tất cả các phụ âm đơn, kép đều có thể đứng đầu âm tiết nhưng cũng như tiếng Việt có một số phụ âm không đóng vai trò phụ âm cuối (không làm 받칩– đó là các phụ âm ,)

Các nguyên âm đơn ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅐ, ㅒ, ㅔ, ㅖ được viết cùng hàng ngang với phụ âm đầu.

예 : 가, 거…

Các nguyên âm ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ được viết dưới phụ âm đầu.

예 : 고, 구.

Những cấu trúc cơ bản về âm tiết trong tiếng Hàn

Cấu trúc một phụ âm và một nguyên âm (đơn hoặc kép)

예 :   ㄱ + ㅏ = 가

ㄱ + ㅗ = 고

ㄱ + ㅘ = 과

Đối với những nguyên âm đứng biệt lập nhưng có nghĩa, trong cấu trúc tiếng Hàn nó được viết thêm ㅇ ở đầu câu.

예:     ㅇ + ㅏ = 아

ㅇ + ㅜ = 우

Cấu trúc một phụ âm đầu, một nguyên âm (đơn hoặc kép) và một phụ âm kết thúc (đuôi chữ đơn)

예 :   ㄱ + ㅏ + ㅇ = 강

ㄱ + ㅗ + ㅇ = 공

ㄱ + ㅘ + ㅇ = 광

Cấu trúc một phụ âm đầu, một nguyên âm và hai phụ âm kết thúc (đuôi chữ kép)

예 :    ㅇ + ㅓ + ㅂ + ㅅ = 없

ㅁ + ㅏ + ㄴ + ㅎ = 많

Hy vọng các bạn đã nắm được quy tắc ngữ pháp về cấu trúc âm tiết tiếng Hàn. Chúc các bạn học tốt!

Theo: Minh Nguyệt (sưu tầm)

Đăng bình luận