DU HOC HAN QUOC- DU HỌC HÀN QUỐC

This movie requires Flash Player 9

Cách thể hiện sự ngăn cấm và lối nói ngang hàng trong tiếng Hàn

Du học Hàn Quốc New Ocean rất vui khi được gặp các bạn ngày hôm nay trong chuyên mục học tiếng Hàn. Có thể các bạn đã biết về những cấu trúc thể hiện sự khen ngợi hoặc cách nói chuyện qua điện thoại với người Hàn Quốc và ngày hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội được biết thêm về cách thể hiện sự ngăn cấm và lối nói ngang hàng trong tiếng Hàn.

Ngăn cấm ‘-지 말다‘: đừng…

Vốn nghĩa gốc của từ `말다’ là ‘dừng, thôi, thoát khỏi(một hành động).’ Vì thế đuôi từ này được dùng để diễn tả nghĩa “đừng làm một việc gì đấy.

‘-지 말다` luôn được dùng như một câu phủ định và kết hợp với các đuôi từ kết thúc câu dạng cầu khiến.

- 학교에 가지 마세요. Đừng đến trường.

- 늦게 주무시지 마십시오. Đừng ngủ dậy muộn.

- 지금 떠나지 마세요. Đừng bỏ đi nhé.

- 울지 마세요. Đừng khóc.

- 버스는 타지 맙시다. Chúng ta đừng đi xe buýt.

- 오늘은 그분을 만나지 맙시다. Chúng ta đừng gặp ông ấy hôm nay.

 

hoc-tieng-han

 

Lối nói ngang hàng

Chúng ta đã học hình thức kết thúc câu tôn kính, lịch sự ở những bài trước. Bây giờ, chúng ta sẽ học lối nói ngang hàng (반말) để sử dụng khi nói chuyện giữa những người bạn thân thiết thật sự, nói với trẻ con và với nhứng người mà chúng ta không cần phải thể hiện sự tôn kính.

Có nhiều cách biểu hiện lối nói ngang hàng

Cách đơn giản nhất là lược bỏ 요 trong đuôi từ ‘-아/어/여요’ _ ‘-아/어/여’.

- 어디 가요? —-> 어디 가?? (ở đâu thế?)

- 학교에 가요. —-> 학교에 가. I’m going to school. (tôi đi đến trường)

- 빨리 가(세)요 —-> 빨리 가! Go quickly! (đi nhanh lên, nhanh lên, …)

- 갑시다!—->가! Let’s go. (đi thôi)

Cả 4 câu trên đều cùng một hình kết thúc câu nhưng ý nghĩa của nó sẽ khác đi qua ngữ điệu.

Nếu vị ngữ có cấu trúc ‘Danh từ + -이다’, thì ta sẽ sử dụng đuôi ‘-야’.

- 이름이 뭐예요? —-> 이름이 뭐야?

- 저게 사탕입니까? —-> 저게 사탕이야?

Có 2 hình thức đuôi kết thúc câu có thể được sử dụng cho câu nghi vấn ‘-니’ và ‘아/어/여’.

- 어디 가? —-> 어디 가니?

- 밥 먹었어? —-> 밥 먹었니?

- 언제 갈 거예요? —-> 언제 갈 거니?

Trong dạng câu đề nghị, người ta thường sử dụng đuôi ‘-자’ hơn là đuôi ‘아/어/여’.

- 수영하러 가자! Mình đi bơi đi.

- 이따가 12시쯤에 만나자! Lát nữa chúng ta gặp nhau vào khoảng 12 giờ nhé.

- 오늘 저녁에 만나자! Tối nay gặp nhau nhé.

- 술 한 잔 하러 가자! Đi nhậu đi.

 

  • Tweet
  • Pin It