Kinh nghiệm học tiếng Hàn

Các website tự học tiếng Hàn hiệu quả

Tiếng Hàn được coi là một trong những ngôn ngữ khá khó học. Chính vì vậy, để đạt được trình độ tốt khi học ngôn ngữ này thì ngoài thời gian học tập trên lớp, sinh viên cần phân bổ thời gian tự học ở nhà hợp lý.

Hiện nay, việc tự học tiếng Hàn qua các website online là cách học không thể thiếu đối với hầu hết sinh viên đang trong quá trình học tiếng. Trong bài này, chúng tôi xin chia sẻ các website tự học tiếng Hàn hiệu quả. Mời các bạn quan tâm tham khảo.

Các website tự học tiếng Hàn hiệu quả

Các website tự học tiếng Hàn hiệu quả

I. Một số trang web có dạy tiếng Hàn online, nội dung tương đối dễ học, đem lại hiệu quả cao:

http://www.mct.go.kr/koreanthroughenglish/index.htm

http://www.interedu.go.kr/intro_eng.htm

http://www.unification.org/ucbooks/kintro/toc.htm

http://rki.kbs.co.kr/learn_korean/lessons/e_index.htm

http://korean.sogang.ac.kr.

II. Trang web của các trường ĐH tại Hàn Quốc có giảng dạy tiếng Hàn cho người nước ngoài.

1. Trường ĐH Konkuk: http://www.konkuk.ac.kr/~kfli/

2. Trường ĐH Kyunbuk: http://rose0.knu.ac.kr/~lang/

3. Trường ĐH Kyunghee: http://www.iie.ac.kr/

4. Trường ĐH Korea: http://kola.korea.ac.kr/

5. Trường ĐH Dankook: http://www.dankook.ac.kr/html/a/a02am_02.html

6. Trường ĐH DongAh: http://218.53.119.3/newedu/index.htm

7. Trường ĐH Dongeui: http://language.dongeui.ac.kr/

8. Trường ĐH Myunji: http://sce.mju.ac.kr/main.htm

9. Trường ĐH Baeje: http://www.pcu.ac.kr/%7Ekli/

10. Trường ĐH quốc gia Busan: http://pnuls.pusan.ac.kr/

11. Trường ĐH ngoại ngữ Busan: http://cyberst.pufs.ac.kr/

12. Trường ĐH Sogang: http://www.sogang.ac.kr/~kleri/

13. Viện ngôn ngữ, trường ĐH Seoul: http://language.snu.ac.kr/

14. Trường ĐH Sunmoon: http://www.sunmoon.ac.kr/~koredu/

15. Trường ĐH SungKyun: http://www.skku.ac.kr/sli/

16. Trường ĐH SookMyung – Korean Language Program: http://sookmyung.ac.kr/~uo9165/

17. Trường ĐH Silla: http://klc.silla.ac.kr

18. Trường ĐH Ajoo: http://www.ajou.ac.kr/~afl/els/index.htm

19. Trường ĐH Yonsei: http://www.yonsei.ac.kr/~ilre/

20. Trường ĐH Ewha: http://ile.ewha.ac.kr/

21. Trường ĐH Chonnam: http://language.chonnam.ac.kr/

22. Trường ĐH Changwon: http://www.changwon.ac.kr/~lang/

23. Trường ĐH ngoại ngữ Hàn Quốc: http://maincc.hufs.ac.kr/~flttc/hufs/index.html

24. Trường ĐH Hanyang: http://www.hviliuf.hanyang.ac.kr/

25. Trường ĐH Hongik: http://huniv.hongik.ac.kr/~HILEC/

III. Trang web của các trường ĐH tại Hàn Quốc có dạy tiếng Hàn như ngoại ngữ 2

1. Trường ĐH Kyunghee: http://web.kyunghee.ac.kr/~koredu/

2. Trường ĐH Korea: http://edugrad.korea.ac.kr/

3. Trường ĐH ngoại ngữ Busan: http://saejo.pufs.ac.kr/~post/edupost/Gyoyouk/gyoyouk_frame.htm

4. Trường ĐH Sangmyung: http://www.smu.ac.kr/graduate/2grad1/

5. Trường ĐH sư phạm thuộc ĐH Quốc gia Seoul: http://plaza.snu.ac.kr/~ed705/

6. Trường ĐH Yonsei: http://suny.yonsei.ac.kr/~koreaedu/index.html

7. Khoa sau ĐH của trường ĐH Ewha: http://korealo.com/

8. Khoa ngữ văn của trường ĐH Ewha: http://home.ewha.ac.kr/~korea/

9. Khoa sau ĐH của trường ĐH ngoại ngữ Hàn Quốc: http://gse.hufs.ac.kr/main/class/korean_1.html

Tham khảo: 

– Cách chọn sách tự học tiếng Hàn tốt nhất
– Kinh nghiệm tự học tiếng Hàn tại nhà
– Tự học tiếng Hàn qua chủ đề phim ảnh