Tư Vấn Du Học Hàn Quốc

Các cấp độ trong kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK như thế nào?

Topik là chữ viết tắt của  한국어능력시험 do Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc tổ chức hằng năm. Tên gọi này được dùng để phân biệt với cuộc thi KBS 한국어능력시험 (cuộc thi năng lực tiếng Hàn dành cho đối tượng người Hàn Quốc).

Topik được sử dụng là một trong những điều kiện trong thủ tục xin visa du học Hàn Quốc, là yêu cầu tiêu chuẩn tuyển dụng và đánh giá tiến cử trong quá trình làm việc tại các công ty Hàn quốc.

Các cấp độ trong kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK như thế nào?

Kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK
Kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK

Cuộc thi năng lực tiếng Hàn TOPIK được phân thành Sơ cấp – Trung cấp và Cao cấp với 6 cấp độ đánh giá.

Phân loại đánh giá:

– Sơ cấp: cấp 1-2.

– Trung cấp: cấp 3-4.

– Cao cấp: cấp 5-6.

 1.Sơ cấp

– Cấp 1

+ Có thể tiến hành chức năng ngôn ngữ cơ bản trong cuộc sống như” giới thiệu bản thân, mua đồ, gọi thức ăn”, đồng thời có thể hiểu và biểu hiện được nội dụng đến chủ đề quen thuộc và cá nhân như “bản thân, gia đình, sở thích, thời tiết.

+ Có thể hiểu và hoàn thành được những câu đơn giản trong sinh hoạt và trong thực tế.

+ Có thể hoàn thành một câu văn đơn giản dựa vào sự hiểu biết về khoảng 800 từ vựng và ngữ pháp cơ bản.

– Cấp 2

+ Có thể tiến hành chức năng cần thiết được sử dụng tại cơ quan công cộng như ‘‘ngân hàng, bưu điện và những chức năng cần thiết trong đời sống hàng ngày như gọi điện, việc nhờ vả.

+ Có thể sử dụng để phân biệt ngôn ngữ theo tình huống chính thức và tình huống không chính thức.

+ Có thể dùng khoảng 1,500 đến 2,000 từ vựng có thể hiểu và sử dụng thành đơn vị đoạn văn liên quan đến chủ đề quen thuộc

2.Trung cấp

– Cấp 3

+ Không còn gặp trở ngại khi giới thiệu về đời sống hàng ngày, và có thể tiến hành chức năng ngôn ngữ cơ bản cần thiết cho việc duy trì mối các quan hệ xã hội và sử dụng các thiết bị công cộng

+ Phân biệt đắc tính cơ bản trong văn nói và văn viết , hiểu và có thể sử dụng.

+ Chủ đề cụ thể và thân thuộc có thể biểu hiện và hiểu đối với bản theo theo từng đơn vị đoạn văn.

– Cấp 4

+ Có khả năng nói cần thiết cho các việc ở nơi công cộng, giữ mối quan hệ cá nhân và có một số khả năng nói khi làm việc thông thường.

+ Có thể tiến hành chức năng ngôn ngữ cần thiết trong vấn đề duy trì mối quan hệ xã hội, sử dụng thiết bị công cộng, đồng thời có thể tiến hành ở mức độ nào đó chức năng cần thiết cho việc thực hiện công việc hàng ngày.

+ Dựa vào việc hiểu về văn hóa Hàn Quốc, thành ngữ được sử dụng thường xuyên, thì có thể hiểu và sử dụng được nội dung về mặt văn hóa, xã hội.

+ Có thể hiểu rõ được nội dung ‘báo chí, thời sự’, đồng thời so sánh được, hiểu được cặn kẽ và có thể sử dụng được các chủ đề về xã hội chung

3.Cao cấp

Kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK 2017
Kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK 2017

– Cấp 5

+ Có thể tiến hành ở một mức nào đó chức năng ngôn ngữ cần thiết cho việc thực hiện công việc hay nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn.

+ Có thể hiểu và sử dụng chủ đề không thân mật trên toàn bộ các lĩnh vực như ‘Chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa’.

+ Phân biệt được chính xác ngôn ngữ theo từng mạch văn trong ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết và mạch văn chính thức và không chính thức.

– Cấp 6

+ Có thể tiến hành một cách chính xác và tốt chức năng ngôn ngữ cần thiết cho việc thực hiện công việc và nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên môn.

+ Có thể hiểu và sử dụng các chủ đề không thân mật trên toàn bộ các lĩnh vự như ‘Chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa’.

+ Đạt được tiêu chuẩn như người Hàn Quốc và không gặp trở ngại về việc biểu hiện ý nghĩa.