Học số trong tiếng Hàn Quốc phần 2

0 Flares Google+ 0 Facebook 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 0 Flares ×

Học số trong tiếng Hàn Quốc phần 2 là bài học cơ bản để ứng dụng trong môi trường du học của bạn. Cùng New Ocean điểm qua những bài học này nhé

  • Trong tiếng Hàn số có hai loại là SỐ ĐẾM HÁN HÀNSỐ ĐẾM THUẦN HÀN 
  • Số đếm thuần Hàn được đặt trong ngoặc. Từ 100 trở đi thì cách đếm thuần Hàn và Hán Hàn là giống nhau.
  • Cách đọc số tiếng Hàn giống cách đọc của Tiếng Nhật và tiếng Trung, khác với cách đọc số của Tiếng Việt. 
  • Cách đọc thuần Hàn hay Hán hàn cũng khác nhau khi đi chung với đơn vị khác nhau (giờ, phút, cái, con vật, đôi…

Học số trong tiếng Hàn

Học số trong tiếng Hàn 

0  (공) 

1  일 (하나)                                    il (hana) 

2  이 (둘)                                          ee (tul) 

3  삼 (셋)                                           sam (set) 

4 사 (넷)                                           sa (net) 

5 오 (다섯)                                       o (taseot) 

6 육 (여섯)                                       yuk (yeoseot) 

7 칠 (일곱)                                       chil (ilgop) 

8 팔 (여덟)                                       pal (yeodeol) 

9 구 (아홉)                                       ku (ahop) 

10 십 (열)                                         sip (yeol) 

11 십일 (열하나)                              sip-il (yol-hana) 

12 십이 (열둘)                                  sip-ee (yeol-tul) 

13 십삼 (열셋)                                  sip-sam (yeol-set) 

14 십사 (열넷)                                  sip-sa (yeol-net) 

15 십오 (열다섯)                              sip-o (yeol-taseot) 

16 십육 (열여섯)                              sim-yuk (yeol-yeoseot) 

17 십칠 (열일곱)                              sip-chil (yeol-ilkop) 

18 십팔 (열여덟)                              sip pal (yeol-yeodeol) 

19 십구 (열아홉)                              sip-ku (yeol-ahop) 

20 이십 (스물)                                 ee-sip (seumul) 

30 삼십 (서른)                                   sam-sip (seoreun) 

40 사십 (마흔)                                   sa-sip (maheun) 

50 오십 (쉰)                                       o-sip (shwin) 

60 육십 (예순)                                   yuk-sip (yesun) 

70 칠십 (이른)                                   chil-sip (ireun) 

80 팔십 (여든)                                    pal-sip (yeodeun) 

90 구십 (아흔)                                    Ku-sip (aheun) 

100 백                                                 baek 

200 이백                                              ee-baek 

1,000 천                                              cheon 

10,000 만                                             man 

100,000 십만                                       sip-man 

1,000,000 백만                                    baek-man 

100,000,000 억                                    eok

ĐẠI DIỆN TUYỂN SINH DU HỌC HÀN QUỐC – CÔNG TY DU HỌC  NEW OCEAN ( TÂN ĐẠI DƯƠNG )

Địa chỉ : Số 37 – Ngõ 121 – Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại : ( 04 ) 353.783.11

Email : tuvan@tandaiduong.com.vn

Hotline : 0986.842.885 – 096.456.0011 – 096.456.0044 – 096.456.0055

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ NEW OCEAN

Tel : (024).3537.8311 :: (028) 2260.3388

Email : tuvan@tandaiduong.com.vn

Mobile : Hà Nội ✆ 096 456 2233 || Tp.HCM ✆ 096 456 1122

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Chat với New Ocean